H Y D R O O S E V - zatrávňovanie a dosev trávnika hydroosevom.

hydroosev.sk
Prejsť na obsah
 benefity hydroosevu

Jeho aplikácia je rýchla a efektívna.
Ihneď po aplikácii zabraňuje erózii pôdy.
Zabezpečuje vyššiu klíčivosť osiva i rovnomernejšie pokrytie plochy.
Nižšie nároky na vlahu vďaka podporným látkam absorbujúcim vodu.
Mladé rastliny intenzívnejšie rastú vďaka aplikovanému hnojivu.Hydroosev
je inovatívny, ekologický i ekonomický spôsob výsevu trávneho osiva, alebo semien rôznych rastlín.
Technológia vznikla pri potrebe zatrávňovania veľkých a najmä tažko dostupných plôch pri čo najvyššej efektivite a najnižších nákladoch.
Protierózna a protiprašná ochrana hydroosevu vzniká ihneď po jeho aplikácii a v plnej miere prejaví pri neskoršom zapojení porastu.
Používa sa najmä na ozelenanie prudkých svahov, ktoré s vhodnou geovýstužou môžu mať sklon i viac ako 60°. Tu iný spôsob založenia trávnika prakticky nie je ani možný. Vhodný je i na miesta s absenciou humusovej vrstvy, len treba prispôsobiť zloženie aplikačnej zmesi a osiva, aby vyhovovala daným podmienkam a požiadavkám.Hydroosev svahov
rekultivácie

rekultivácia svahu spevneného georohožami
protierózne opatrenia

zelené strechy
zelené strechy

Zatrávňovanie ťažko dostupných a veľkých plôch
je hlavným účelom technológie hydroosevu. Využívame ho pri vegetačných úpravách svahov rôznych ciest, komunikácií, zemných valov v priemyselných areáloch, vodných a železničných stavbách, obnove biotopov a vegetácie v krajine či pri rôznych rekultiváciach.

Pri vhodnej príprave pôdy je výhodné hydroosev použiť i na zakladanie intenzívnych okrasných trávnikov, doma v súkromných záhradách i parkoch.
Využitie nájde pri regenerácii trávnikov a doseve trávnatých plôch.
Ideálny na zakladanie trávnikov športovo rekreačných plôch - lyžiarskych zjazdoviek, alebo na výsev rôznych bylinných zmesí či suchomilných rastlín a rozchodníkov na extenzívne zelené strechy.

Detail hydroosevu
detail aplikácie hydroosevu

Klíčiaci hydroosev trávy
vzchádzanie osiva
suchomilné spološenstvo tráv
revitalizovaná trávnatá plocha
Technológia hydroosevu
Na rovnomerné nanášanie hydroosevu sa ako základná transportná látka používa voda. Tá zabezpečuje aj počiatočné zásobenie vodou, ak sú v zmesi použité absorbenty. Voda sa premiešava v nádrži a následne je aplikovaná postrekom i na väčšie vzdialenosti.
 
Ďalším hlavným komponentom hydroosevu je  zmes vhodného osiva požadovanej skladby,  podľa požiadaviek (trávy, kvitnúce byliny) a nosná organická mulčovacia hmota vyrobená z recyklovaného papiera. Vrstva tohto mulču fixuje osivo, chráni pred vysychaním a odviatím vetrom. Ďalšie komponenty sú rôzne protierózne prísady, organická buničina a lepidlá na použitie v extrémnych svahoch pre eliminovanie erózie. Pre následnú výživu rastlín sú to hnojivá zásobné, alebo štartovacie pre rýchly vývoj a zapojenie porastu a rôzne ďalšie pôdne kondicionéry pre vylepšenie hospodárnosti s vodou, alebo chemické prípravky na ochranu vzchádzajúcich rastlín.
Všetky komponenty využívané pri našom hydrooseve sú certifikované a v prírode biologicky rozložiteľné.
Postup hydroosevu
1. čiastočné naplnenie cisterny vodou, 2. pridanie všetkých zvolených komponentov, 3. dopustenie vody a následné premiešavanie, 4. rovnomerný nástrek na danú plochu.

plocha na hydroosev
plocha vhodná na hydroosev

príprava komponentov
príprava komponentov

3. miešanie komponentov
miešanie komponentov

realizácia hydroosevu
realizácia hydroosevu
klíčenie osiva
klíčenie osiva
hotový trávnik
hotový trávnik

Ceny hydroosevu
Sú všeobecne vzhľadom na jeho efektivitu viac než prijateľné...
                           
Stanovujú sa dohodou a závisia najmä od:
výmery - veľkosti plochy, sklonu svahov, prístupu a výdatnosti zdroja úžitkovej vody, náročnosti a prístupnosti terénu, kvalitou pôdy, požiadaviek na skladbu osiva a budúcej funkcie danej plochy

Orientačné ceny:
jednotková cena výsevu plochy s humusovou vrstvou je orientačne 0,85 € bez DPH /m2
pre výsevy plôch do 1 000 m2 a nad 1 ha sa ceny určujú individuálne

Ceny sú bez dodávky úžitkovej vody a pripočítavajú sa k nim náklady na dopravu.
Spotreba vody pri realizácii hydroosevu je cca 2-4 litre/m2


Kontakt

Bc. Lukáš Lovich - LUKAS
Vajanského 7,  921 01 Piešťany
mobil: +421 903 78 19 19
Promo video - hydroosev
© 2020-21  HYDROOSEV.SK
Návrat na obsah